Informatie over de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – document bijgevoegd

Per 25 mei is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie. We hebben als vereniging een document samengesteld waaraan we voldoen aan deze privacywetgeving, zie de link naar dit document hieronder. Via mail krijgen alle leden een schrijven over deze AVG. Wanneer er specifieke vragen zijn over dit onderwerp, kunt u deze kwijt bij één van de bestuursleden.

Privace Policy HV Delta Sport