skip to Main Content

Inschrijven

Kom je ook meedoen? Ieder nieuw aangemeld jeugd teamlid ontvangt een echte handbal om thuis mee te oefenen.Bij kleine toernooien zijn er team tenues aanwezig en regelen we onderling het vervoer.
Senioren kunnen aansluiten bij een van onze HC zeeland teams!

groepje-website


  Meldt zich aan als lid van handbalvereniging Delta Sport en*

  Meldt zich aan als lid van handbalvereniging Delta Sport en*

  • gaat akkoord met de op de volgende pagina vermelde voorwaarden;

  • verklaart bekend te zijn met de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de vereninging;

  • verklaart dat er geen medische bezwaren zijn met betrekking tot het uitoefenen van de handbalsport;

  • verklaart bekend te zijn dat er foto's van hem/haar geplaatst zouden kunnen worden op de website en social media van HV Delta Sport;

  • verklaart niet te zijn geroyeerd door een andere vereniging;

  • verklaart de afgelopen twee jaar geen lid te zijn geweest van een andere handbalvereniging (indien dit wel het geval is, moet overschrijving worden aangevraagd).

  Ik of iemand anders kan helpen bij

  Omdat ook wij niet zonder hulp van vrijwilligers kunnen en al onze vrijwilligers even belangrijk zijn, willen wij u vragen op welk vlak u de club zou willen en kunnen ondersteunen.


  Back To Top