Sponsoring

Onze handbalvereniging neemt een steeds belangrijkere maatschappelijke positie in. Het leiden van een handbalvereniging vertoont steeds meer overeenkomsten met het voeren van een bedrijf en vraagt daarom om een meer zakelijke benadering. De inkomsten van de club bestaan, naast contributies, uit sponsorbijdragen. Dit betekent dat een sponsor een essentiële positie binnen de club inneemt. Sponsors zijn noodzakelijk om als vereniging onze maatschappelijke rol op een goede wijze te kunnen blijven vervullen. Kortom: zonder sponsors is het voortbestaan van onze club vrijwel onmogelijk.

HV Delta Sport heeft een brochure opgesteld om een huidige of potentiële sponsor van HV Delta Sport inzicht te geven in de mogelijkheden om de vereniging financieel te ondersteunen. Als vereniging zijn we erop gericht een sponsor voldoende tegenprestaties te bieden, waardoor het voor hem of haar aantrekkelijk wordt om voor HV Delta Sport te kiezen. De vorm van de tegenprestatie en de positie die een sponsor binnen de vereniging inneemt, hangen natuurlijk samen met de hoogte van de sponsorbijdrage. Anderzijds wordt iedere vorm van sponsoring door ons verwelkomd en zullen wij als vereniging onze waardering daarvoor zoveel mogelijk tot uiting laten komen.

Klik hier voor de brochure ‘Sponsorbeleid 2015-2018’ waarin de diverse sponsormogelijkheden staan vermeld. Voor contact met onze sponsorcommissie kunt u mailen naar sponsorcommissie@hvdeltasport.nl.

Meer informatie