Club van 40

In het Jubileumjaar 2009 is de “Club van 40” opgericht. De bedoeling hiervan is, buiten het feit dat mensen een bepaalde binding krijgen of hebben met Delta Sport, een financiële buffer te verkrijgen. Deze buffer zal worden aangewend aan jaarlijkse doelen en minstens zo belangrijk, dat de vele jeugdleden zorgeloos kunnen (blijven) handballen.

Lidmaatschap
Omdat spelende leden in principe al genoeg contributie betalen, willen we zoveel mogelijk personen en/of bedrijven benaderen en oproepen mee te doen die niet actief handballen. Hierbij denken we dan bijvoorbeeld aan: oud-leden, familie, vrienden, kennissen, buren, je werkgever enz. enz. Mocht je als spelend lid ook lid willen worden van de “Club van 40“, dan houden we je uiteraard niet tegen. De opzet is heel simpel, stuur een e-mail naar onze club: clubvan40@hvdeltasport.nl waarin u aangeeft dat u lid wilt worden van deze mooie club. U krijgt dan een bevestiging en het verzoek 40 euro over te maken.

Na uw eerste bijdrage ontvangt u automatisch jaarlijks een brief met de vraag of u de bijdrage wilt continueren. Als tegenprestatie hebben we uiteraard ook een en ander te bieden wat te denken van:

 • eervolle vermelding op de website van Delta Sport (www.hvdeltasport.nl)
 • eervolle vermelding in het informatieboekje van Delta Sport
 • eervolle vermelding op de bal van 40 (kantine bij het buitenveld)
 • uitnodigingen voor de nieuwjaarsreceptie en mogelijke andere evenementen

We hopen dat we een heleboel leden in de “Club van 40” mogen verwelkomen!

Zijn er vragen, mail deze dan naar: voorzitter@hvdeltasport.nl

Doelen

 • 2009: Jubileumfeest
 • 2010: Handbalkamp voor de jeugd
 • 2011: Tchoukbal frames voor jong en oud
 • 2012: Algemene middelen jeugd en senioren handbal
 • 2013: Activiteiten voor de jeugd en de vrijwilligersavond
 • 2014: Opleiding/begeleiders trainers en promotie jeugdhandbal
 • 2015: Activiteiten voor de jeugd en aanschaf van verdedigingspoppen voor de trainingen
 • 2016: Activiteiten voor de jeugd en aanschaf van nieuwe ballen voor de trainingen

Dit zijn momenteel de leden van de Club van 40:

 • Cees en Tonny In ’t Veld
 • Jenny en Kees de Vos
 • Dhr en mevrouw A. Kostense
 • Dhr en mevrouw M.F. de Vos
 • Ria en Freddy Schaalje
 • Wim van der Welle
 • Jan en Joke Huyer
 • Theo en Lia de Looze
 • Toon en Anneke van der Wekken
 • Marco en Natasja Knüfken
 • Rob en Corry van Rooy
 • Rinus en Coby de Graaf
 • Jan Cees en Lya van der Stigchel
 • Dic en Nel Oostdam
 • Chiel en Ineke Fondse
 • Theo en Nelleke Okker
 • Ron Denise & Roy Boer