Beleid gewenst gedrag

Door NOC*NSF en het NHV wordt geadviseerd een regeling ongewenst gedrag te treffen, die erin voorziet dat leden, begeleiders en vrijwilligers klachten kunnen uiten over ongewenste intimiteiten, pesten en seksuele intimidatie. NOC*NSF, het NHV en de vereniging stellen dat ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie niet waren en niet zijn toegestaan. Het beleid van de vereniging moet er op gericht zijn dergelijk gedrag te voorkomen en ervoor zorg te dragen, dat er voorzien is in sancties voor degene die zich daaraan schuldig maakt.

Om dit onderwerp positief te benaderen heeft HV Delta Sport gekozen voor een “beleid gewenst gedrag” die een gedragscode bevat en de procedure omschrijft wanneer ongewenst gedrag zich voordoet. Dit beleid heeft het uiteindelijke doel om binnen de club een cultuur te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is. Het “beleid gewenst gedrag” is opgesteld voor en heeft betrekking op alle sporters, begeleiders en vrijwilligers van de vereniging.

In het “beleid gewenst gedrag” zullen eerst de definities gegeven worden van de gebruikte begrippen. De brede gedragscode van o.a. gewenst gedrag wordt beschreven zodat alle betrokkenen weten welk gedrag gewenst is. Daarna wordt aangegeven wat de procedure is die gehanteerd kan worden binnen de vereniging als er zich klachten voordoen op het gebied van seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld. Inmiddels beschikt HV Delta Sport over een vertrouwenscontactpersoon, zijn de trainers, coaches, begeleiders en bestaande leden geïnformeerd over gewenst gedrag en zullen deze gedragsregels voor nieuwe leden onder de voorwaarden worden gehangen.

We hopen vanzelfsprekend weinig tot geen gebruik te maken van de procedure inzake ongewenst gedrag.

Download: Gewenstgedrag seizoen 2016-2017 v100517 (PDF)

Vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon@hvdeltasport.nl