Commissies

Het is bij sportverenigingen van belang dat het voor de leden duidelijk is waar ze terecht kunnen met vragen. Voor de vrijwilligers moet duidelijk zijn wat tot hun taken behoort en wat onder de verantwoordelijkheid van een ander valt. Bovendien vertelt een heldere taakomschrijving aan een potentiële vrijwilliger duidelijk wat er van hem verwacht wordt en hoeveel tijd dat ongeveer gaat kosten.

In het document Taak en functieomschrijvingen 2016-2017 (PDF) zijn alle taken inclusief taakomschrijvingen vastgelegd, waarbij op deze pagina de invulling van deze commissies te vinden is. Deze omschrijvingen zijn ook van toepassing op het seizoen 2017-1018.

Bestuur
René Fondse
voorzitter@hvdeltasport.nl
Voorzitter 06-22922935
 Jolanda Herfst
secretaris@hvdeltasport.nl
Secretaris 0111-401370
Natasja Peeters
penningmeester@hvdeltasport.nl
Penningmeester 06-54717554
Vacature
sponsorcommissie@hvdeltasport.nl
Sponsor & PR
Peter Lefèvre
technischecommissie@hvdeltasport.nl
Techn. commissie 06-12861868
Rick Evertse
jeugdcommissie@hvdeltasport.nl
Jeugdcommissie 06-55115876
Samya van der Klooster
activiteiten@hvdeltasport.nl
Activiteitencommissie
Technische Commissie
Peter Lefèvre
Tim Vleeshouwer
technischecommissie@hvdeltasport.nl
Voorzitter
Scheidsrechtercoördinator
06-12861868
Sponsor- & PR-Commissie
Jolanda Herfst
Jaco Vleeshouwer
Theo de Looze
sponsorcommissie@hvdeltasport.nl
 Voorzitter  0111-401370
Jeugdcommissie
Rick Evertse Voorzitter 06-55115876
Alle jeugdtrainers
jeugdcommissie@hvdeltasport.nl
Activiteitencommissie
Samya van der Klooster Voorzitter
John de Vlieger
Natasja Peeters  06-54717554
Frank Gabriels
activiteiten@hvdeltasport.nl
Vertrouwenspersoon
Jolanda Bos
vertrouwenspersoon@hvdeltasport.nl
Redactie website
webmaster@hvdeltasport.nl
Mick Vleeshouwer
mick@codeconverters.nl
Techniek