Commissies

Het is bij sportverenigingen van belang dat het voor de leden duidelijk is waar ze terecht kunnen met vragen. Voor de vrijwilligers moet duidelijk zijn wat tot hun taken behoort en wat onder de verantwoordelijkheid van een ander valt. Bovendien vertelt een heldere taakomschrijving aan een potentiële vrijwilliger duidelijk wat er van hem verwacht wordt en hoeveel tijd dat ongeveer gaat kosten.

In het document Taak en functieomschrijvingen 2018-2019 (PDF) zijn alle taken inclusief taakomschrijvingen vastgelegd, waarbij op deze pagina de invulling van deze commissies te vinden is. Deze omschrijvingen zijn ook van toepassing op het seizoen 2019-2020.

Bestuur
René FondseVoorzitter06-15150492
voorzitter@hvdeltasport.nl
 Jolanda HerfstSecretaris0111-401370
secretaris@hvdeltasport.nl
Natasja PeetersPenningmeester06-54717554
penningmeester@hvdeltasport.nl
Peter LefèvreTechnische commissie06-12861868
technischecommissie@hvdeltasport.nl
Rick EvertseJeugdcommissie06-55115876
jeugdcommissie@hvdeltasport.nl
Kevin MeulmeesterAlgemeen lid
Technische Commissie
Peter LefèvreVoorzitter06-12861868
technischecommissie@hvdeltasport.nl
Sponsor- en PR-Commissie
Jolanda Herfst Voorzitter 0111-401370
Rinus de Graaff
sponsorcommissie@hvdeltasport.nl
Jeugdcommissie
Rick EvertseVoorzitter06-55115876
Alle jeugdtrainers
jeugdcommissie@hvdeltasport.nl
Activiteitencommissie
Vacature
activiteiten@hvdeltasport.nl
Vertrouwenspersoon
Jolanda Bos
vertrouwenspersoon@hvdeltasport.nl
Redactie website
Mick Vleeshouwer
webmaster@hvdeltasport.nlTechniek website
mick@codeconverters.nl