Contributie

Twijfel je nog of je wilt gaan handballen? Je mag altijd vier keer vrijblijvend meetrainen om de sfeer te proeven en te kijken of je het leuk vindt. Je vindt de trainingstijden van de diverse teams onder het kopje Teams op de teampagina’s of neem even contact op voor meer informatie.

Weet je zeker dat je wilt gaan handballen? Dan heten we je graag van harte welkom als lid van HV Delta Sport! Hieronder staan de contributiebedragen en vind je het inschrijfformulier en het bijbehorende machtigingsformulier.

Contributiebedragen voor het seizoen 2019-2020

Categorie Geboortejaar Contributie per jaar Contributie per maand
Kabouters en F-jeugd 2011 en jonger € 144,00 € 12,00
E-Jeugd 2009, 2010 € 168,00 € 14,00
D-Jeugd 2007, 2008 € 192,00 € 16,00
C-Jeugd 2005, 2006 € 216,00 € 18,00
B-Jeugd 2003, 2004 € 228,00 € 19,00
A-Jeugd 2001, 2002 € 252,00 € 21,00
Senioren 2000 en eerder € 288,00 € 24,00

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één seizoen. Een seizoen loopt (volgens de statuten, artikel 3, lid 2) van 1 juni tot en met 31 mei daaraanvolgende, of bij latere aanmelding tot en met 31 mei. Bij aanmelding tijdens een lopend seizoen wordt het contributiebedrag naar rato berekend. Voor nieuwe leden wordt eenmalig een bedrag van € 12,50 aan inschrijfgeld in rekening gebracht.Opzegging dient schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat en dient te worden gedaan vóór 1 april. Indien men in het lopende verenigingsjaar het lidmaatschap opzegt, zullen de jaarlijkse vaste kosten (afdelingscontributie en verbondscontributie) in rekening worden gebracht.
Je kunt je eenvoudig inschrijven via de website. Liever niet online inschrijven? Download dan de het inschrijf- en machtigingsformulier en volg de instructies.

Klik hier voor het inschrijfformulier in PDF
Klik hier voor het machtigingsformulier in PDF