Contributie

Twijfel je nog of je wilt gaan handballen? Je mag altijd vier keer vrijblijvend meetrainen om de sfeer te proeven en te kijken of je het leuk vindt. Je vindt de trainingstijden van de diverse teams onder het kopje Teams op de teampagina’s of neem even contact op voor meer informatie.

Weet je zeker dat je wilt gaan handballen? Dan heten we je graag van harte welkom als lid van HV Delta Sport! Hieronder staan de contributiebedragen en vind je het inschrijfformulier en het bijbehorende machtigingsformulier.

Contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019

Categorie Geboortejaar Contributie per jaar Contributie per maand
F- en G-Jeugd 2009 en jonger € 144,00 € 12,00
E-Jeugd 2007, 2008 € 162,00 € 13,50
D-Jeugd 2005, 2006 € 186,00 € 15,50
C-Jeugd 2003, 2004 € 204,00 € 17,00
B-Jeugd 2001, 2002 € 216,00 € 18,00
A-Jeugd 1999, 2000 € 240,00 € 20,00
Senioren 1998 en eerder € 276,00 € 23,00
Studenten* n.v.t. € 60,00 € 5,00
Recreanten* n.v.t. € 156,00 € 13,00

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één seizoen. Een seizoen loopt (volgens de statuten, artikel 3, lid 2) van 1 mei tot en met 30 april daaraanvolgende, of bij latere aanmelding tot en met 30 april. Bij aanmelding tijdens een lopend seizoen wordt het contributiebedrag naar rato berekend. Voor nieuwe leden wordt eenmalig een bedrag van € 12,50 aan inschrijfgeld in rekening gebracht.Opzegging dient schriftelijk te worden gemeld aan het secretariaat en dient te worden gedaan vóór 1 april. Indien men in het lopende verenigingsjaar het lidmaatschap opzegt, zullen de jaarlijkse vaste kosten (afdelingscontributie en verbondscontributie) in rekening worden gebracht.
*Studententarief: bedoeld voor uitwonende studenten die niet doordeweeks (kunnen) trainen,
maar wel in het weekend aan wedstrijden mee willen doen. *Recreanten. In het seizoen 2014-2015 is er een training voor recreanten gestart. Recreanten spelen vooralsnog geen competitie. Inschrijfformulier en machtigingsformulier  Je kunt je eenvoudig inschrijven via de website. Liever niet online inschrijven? Download dan de het inschrijf- en machtigingsformulier en volg de instructies.

Klik hier voor het inschrijfformulier in PDF
Klik hier voor het machtigingsformulier in PDF